Bli medlem

Bli medlem

Stiftelses møtet har vedtatt at kontigent settes til kr NULL.

Og medlemskap vil derfor være gratis frem til eventuelt årsmøtet sier noe annet

 
 • Medlem
 
 • Det presiseres at: For å være medlem av Sunnmøre Geocaching må man enten bo i foreningens dekningsområde eller ha annen tilknytning til regionen (styret kan ved 2/3 flertall gi dispensasjon fra dette)

  Våre sponsorer og samarbeids parnere

  Stiller kurs lokaler til disposisjon for oss

  Våre sponsorer og samarbeids parnere

  Sparebanken Møre

  Vår bank forbindelse

  Facebook
  Facebook
  Google+
  Twitter