Bli medlem

Bli medlem

Stiftelses møtet har vedtatt at kontigent settes til kr NULL.

Og medlemskap vil derfor være gratis frem til eventuelt årsmøtet sier noe annet

 
 • Medlem
 
 • Det presiseres at: For å være medlem av Sunnmøre Geocaching må man enten bo i foreningens dekningsområde eller ha annen tilknytning til regionen (styret kan ved 2/3 flertall gi dispensasjon fra dette)

  Våre sponsorer og samarbeids parnere

  Våre sponsorer og samarbeids parnere

  Stiller kurs lokaler til disposisjon for oss

  Våre sponsorer og samarbeids parnere

  Sparebanken Møre

  Vår bank forbindelse

  Facebook
  Facebook
  Google+
  Twitter