Styret

Styret

Om Sunnmøre Geocaching

Sunnmøre Geocaching ble etter langtids prat stiftet 1.Mai 2017 under et event som het Stifting av Foreningen Sunnmøre Geocaching
Under dette eventet så ble følgende personer valgt inn i styret:

Styret:

Cghove: Leder
Olabirk: Kasserer
Toreholen: Sekretær
Rktrohjell: Styremedlem
Jcmypal: Styremedlem

Valgkomite:

Jgrytten
larsh22
GjerdeBuset

 

Våre sponsorer og samarbeids parnere

Stiller kurs lokaler til disposisjon for oss

Våre sponsorer og samarbeids parnere

Sparebanken Møre

Vår bank forbindelse

Facebook
Facebook
Google+
Twitter